Medical Imaging Interaction Toolkit  2021.02.99-89548602
Medical Imaging Interaction Toolkit
vtkPointSetSlicer Class Reference

#include <vtkPointSetSlicer.h>

Inheritance diagram for vtkPointSetSlicer:
Collaboration diagram for vtkPointSetSlicer:

Public Member Functions

 vtkTypeMacro (vtkPointSetSlicer, vtkPolyDataAlgorithm)
 
void PrintSelf (std::ostream &os, vtkIndent indent) override
 
vtkMTimeType GetMTime () override
 
virtual void SetSlicePlane (vtkPlane *)
 
 vtkGetObjectMacro (SlicePlane, vtkPlane)
 
 vtkSetMacro (GenerateCutScalars, int)
 
 vtkGetMacro (GenerateCutScalars, int)
 
 vtkBooleanMacro (GenerateCutScalars, int)
 
void SetLocator (vtkPointLocator *locator)
 
 vtkGetObjectMacro (Locator, vtkPointLocator)
 
void CreateDefaultLocator ()
 

Static Public Member Functions

static vtkPointSetSlicerNew ()
 

Protected Member Functions

 vtkPointSetSlicer (vtkPlane *cf=nullptr)
 
 ~vtkPointSetSlicer () override
 
int RequestData (vtkInformation *, vtkInformationVector **, vtkInformationVector *) override
 
int RequestUpdateExtent (vtkInformation *, vtkInformationVector **, vtkInformationVector *) override
 
int FillInputPortInformation (int port, vtkInformation *info) override
 
void UnstructuredGridCutter (vtkDataSet *input, vtkPolyData *output)
 
void ContourUnstructuredGridCell (vtkCell *cell, vtkDataArray *cellScalars, vtkPointLocator *locator, vtkCellArray *verts, vtkCellArray *lines, vtkCellArray *polys, vtkPointData *inPd, vtkPointData *outPd, vtkCellData *inCd, vtkIdType cellId, vtkCellData *outCd)
 

Protected Attributes

vtkPlane * SlicePlane
 
vtkCutter * Cutter
 
vtkPointLocator * Locator
 
int GenerateCutScalars
 

Detailed Description

Definition at line 33 of file vtkPointSetSlicer.h.

Constructor & Destructor Documentation

◆ vtkPointSetSlicer()

vtkPointSetSlicer::vtkPointSetSlicer ( vtkPlane *  cf = nullptr)
protected

◆ ~vtkPointSetSlicer()

vtkPointSetSlicer::~vtkPointSetSlicer ( )
overrideprotected

Member Function Documentation

◆ ContourUnstructuredGridCell()

void vtkPointSetSlicer::ContourUnstructuredGridCell ( vtkCell *  cell,
vtkDataArray *  cellScalars,
vtkPointLocator *  locator,
vtkCellArray *  verts,
vtkCellArray *  lines,
vtkCellArray *  polys,
vtkPointData *  inPd,
vtkPointData *  outPd,
vtkCellData *  inCd,
vtkIdType  cellId,
vtkCellData *  outCd 
)
protected

◆ CreateDefaultLocator()

void vtkPointSetSlicer::CreateDefaultLocator ( )

◆ FillInputPortInformation()

int vtkPointSetSlicer::FillInputPortInformation ( int  port,
vtkInformation *  info 
)
overrideprotected

◆ GetMTime()

vtkMTimeType vtkPointSetSlicer::GetMTime ( )
override

◆ New()

static vtkPointSetSlicer* vtkPointSetSlicer::New ( )
static

◆ PrintSelf()

void vtkPointSetSlicer::PrintSelf ( std::ostream &  os,
vtkIndent  indent 
)
override

◆ RequestData()

int vtkPointSetSlicer::RequestData ( vtkInformation *  ,
vtkInformationVector **  ,
vtkInformationVector *   
)
overrideprotected

◆ RequestUpdateExtent()

int vtkPointSetSlicer::RequestUpdateExtent ( vtkInformation *  ,
vtkInformationVector **  ,
vtkInformationVector *   
)
overrideprotected

◆ SetLocator()

void vtkPointSetSlicer::SetLocator ( vtkPointLocator *  locator)

◆ SetSlicePlane()

virtual void vtkPointSetSlicer::SetSlicePlane ( vtkPlane *  )
virtual

◆ UnstructuredGridCutter()

void vtkPointSetSlicer::UnstructuredGridCutter ( vtkDataSet *  input,
vtkPolyData *  output 
)
protected

◆ vtkBooleanMacro()

vtkPointSetSlicer::vtkBooleanMacro ( GenerateCutScalars  ,
int   
)

◆ vtkGetMacro()

vtkPointSetSlicer::vtkGetMacro ( GenerateCutScalars  ,
int   
)

◆ vtkGetObjectMacro() [1/2]

vtkPointSetSlicer::vtkGetObjectMacro ( SlicePlane  ,
vtkPlane   
)

◆ vtkGetObjectMacro() [2/2]

vtkPointSetSlicer::vtkGetObjectMacro ( Locator  ,
vtkPointLocator   
)

◆ vtkSetMacro()

vtkPointSetSlicer::vtkSetMacro ( GenerateCutScalars  ,
int   
)

◆ vtkTypeMacro()

vtkPointSetSlicer::vtkTypeMacro ( vtkPointSetSlicer  ,
vtkPolyDataAlgorithm   
)

Member Data Documentation

◆ Cutter

vtkCutter* vtkPointSetSlicer::Cutter
protected

Definition at line 97 of file vtkPointSetSlicer.h.

◆ GenerateCutScalars

int vtkPointSetSlicer::GenerateCutScalars
protected

Definition at line 100 of file vtkPointSetSlicer.h.

◆ Locator

vtkPointLocator* vtkPointSetSlicer::Locator
protected

Definition at line 99 of file vtkPointSetSlicer.h.

◆ SlicePlane

vtkPlane* vtkPointSetSlicer::SlicePlane
protected

Definition at line 96 of file vtkPointSetSlicer.h.


The documentation for this class was generated from the following file: